3.1K
0 0

از دیدن دانه‌های قرمز روی پوست نوزاد وحشت نکنید

آلرژی های پوستی رایج در نوزادان و نحوه درمان آنها

حساسیت و راش‌های پوستی مانند اگزمای آتوپیک، کهیر پاپولار، میلیاریا و عرق‌سوزی در نوزادان شایع هستند؛ این موارد اغلب نیاز به درمان خاصی ندارند یا درمان ساده‌ای دارند. برای رفع نگرانی و آشنایی با نحوه برخورد با این موارد ویدئو را تماشا کنید و اگر شما هم تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود