3.1K
0 0

ارث دخیل است یا محیط

چه افرادی باید مشاوره ژنتیک انجام دهند و چرا؟

یافتن علت بیماری هدف اصلی مشاوره ژنتیک است، اینکه ارث و ژنتیک دخالت دارد یا عوامل محیطی مانند مصرف دارو. این نکته مهم هم فراموش نشود که مشاوره ژنتیکی برای افرادی که زمینه ارثی برخی بیماری‌ها یا اختلالات را دارند بسیار مهم است. این جلسه حدود یک ساعت طول می‌کشد و مشاور سوالات مختلفی می‌پرسد تا بتواند به احتمال علت بیماری پی ببرد. در این ویدئو دکتر سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی در مسائل مهم مربوط به مشاوره ژنتیک توضیحات مفصلی را ارائه می‌دهد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود