3.2K
0 0

ژنتیک چیست و چطور می‌توان در آن تحصیل کرد؟

علم ژنتیک یعنی علم وراثت؛ اینکه صفات چطور از پدر و مادر به کودک منتقل می‌شود. ژنتیک گیاهی، ژنتیک جانوری، مهندسی ژنتیک، ژنتیک سلولی یا سیتوژنتیک؛ ژنتیک انسانی، ژنتیک بالینی و... کلماتی است که در این حوزه می‌شنویم و پاسخ به همه این سوالات با دانستن علم ژنتیک امکان‌پذیر است؛ اینکه چرا فرزاندان یک والدین با همدیگر در ظاهر و علایق و توانمندی‌ها متفاوتند، اصلا اینکه چطور هر انسانی منحصر به فرد است و اینکه پدر در وراثت مهم‌تر است یا مادر. این ویدئو را از دکتر سید محمد اکرمی، استاد دانشگاه و دارای PhD ژنتیک پزشکی تماشا کنید تا درباره ماهیت علم ژنتیک و همچنین چگونگی تحصیل در این رشته بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود