3.1K
0 1

آشنایی با دماغ به زبانی ساده!

بینی چه اجزایی دارد و چطور پیام بویایی را به مغز می‌رساند؟

بینی انسان برای استشمام بوها، فهم طعم طیف متفاوتی از مواد و تنفس تکامل پیدا کرده است، به‌ویژه تنفس بخش مهمی از عملکرد بینی را تشکیل می‌دهد و ساختار بینی متناسب با محافظت از این ارگان حیاتی بدن شکل گرفته است. سوراخ داخل بینی، تیغه بینی، مجرای بینی، غشای مخاطی و موهای بینی اجرای مختلف دماغ ما هستند که در این ویدئو با آنها بیشتر آشنا می‌شوید و همچنین درمیابید نحوه انتقال پیام بویایی به مغز چگونه است. دعوتید به تماشای این ویدئو.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود