3.2K
0 1

توسعه تکنولوژی ارتباطی و جا به جایی مرز حریم‌های خصوصی و اجتماعی

درباره خوب و بد توسعه تکنولوژی بدانیم!

بیش از 2 دهه است که گوشی‌های همراه پا به زندگی بشر گذاشتند و کم کم با پیشرفت و توسعه ابزارهای رسانه‌ای حالا به جایی رسیده‌ایم که همه ابعاد زندگی‌مان تحت تاثیر فضای مجازی است. ضرورت وجود تکنولوژی و زندگی آسان‌تر زیر سایه آن را نمی‌توان انکار کرد اما این قدرت زیاد با مسئولیت بزرگی همراه است و گاهی اوقات حتی می‌تواند باعث اضطراب شود؛ چراکه اعتیاد به چک کردن اضطراب‌آور است. ویدئوی پیش رو درباره فن آوری و زندگی افراد با شما صحبت می‌کند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود