3.4K
0 0

بیماری‌های کروموزومی، تک ژنی و چندعاملی

انواع دسته‌بندی‌ بیماری‌های ژنتیکی بشناسید

بیماری‌های ژنتیکی به سه دسته تقسیم می‌شوند: بیماری‌های کروموزومی که تعداد بیماری‌ها زیاد نیست اما شایع هستند، بیماری‌های تک ژنی که نادر اما متنوع‌اند و امکان ارثی بودن آن وجود دارد و آخر بیماری‌های چندعاملی که هم شایع و هم متنوع هستند اما خطر وقوع مجدد در آن بالا نیست. در این ویدئو دکتر سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی در خصوص دسته‌بندی بیماری‌های ژنتیکی اطلاعات جامعی را ارائه می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود