3.1K
0 0

نقش باکتری‌های روده در چاقی و دیگر بیماری‌ها

چرا رژیم‌ غذایی برای برخی موثر و برای برخی موثر نیست؟

کاهش وزن هدف بسیاری از افراد چاق است. معمولاً افراد روش‌های مختلفی را امتحان می‌کنند تا موفق به کاهش وزن خود شوند. داشتن رژیم غذایی یکی از روش‌هاست، اما ممکن است یک نفر با خوردن یک غذا وزن اضافه کند و دیگری با خوردن همان غذا وزن ازدست بدهد. این مسئله به تفاوت باکتری‌های درون روده برمی‌گردد. این باکتری‌ها در هر فرد متفاوت است و در متابولیسم غذاها و پردازش آن نقش دارد. این باکتری‌ها با بیماری‌هایی نظیر سرطان و بیماری قلبی و دیابت نیز مرتبط است.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود