3.3K
0 0

دلیل اهمیت تست ژنتیک و هزینه‌بر بودن آن

چرا تست ژنتیک گران است؟

برای بررسی بیماری‌ها نیاز به دسترسی به گلبول سفید خون افراد است که به راحتی با گرفتن آزمایش خون انجام می‌شود. اما در افرادی که بیماری‌های خانوادگی و همچنین قصد ازدواج فامیلی هم دارند، بهتر است برای آزمایش ژنتیک اقدام کنند. برای این تست نیاز بررسی کروموزومی است که قیمت آن نسبت به آزمایش خون گران‌تر می‌شود. همچنین در موارد خاص که کودک از چند ارگان دچار نارسایی می‌شود نیاز به بررسی مولکولی است که این تست هم به دلیل تحریمات و کم‌بود دستگاه‌های مورد نیاز هزینه‌بر خواهد بود. در این ویدئو دکتر سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی در خصوص تست ژنتیک صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود