3.5K
0 2

چگونه بعد از شیردادن به نوزاد از درد شکم او جلوگیری کنیم؟

شش تکنیک‌ ماساژ ضد کولیک برای نوزادان

کولیک، درد شدید در شکم است که در اثر وجود باد یا انسداد در روده رخ می‌دهد و باعث بی‌قراری نوزاد می‌شود. همیشه بعد از شیر دادن به کودک حداقل چهل دقیقه او را ماساژ دهید، اما اگر کودک‌تان گریه می‌کند او را ماساژ ندهید. هدف از ماساژ ضد کولیک، چرخیدنِ تمام حباب‌های هوای کوچک دور روده‌ها است که به خروجی بدن نزدیک شوند، پس همیشه باید در جهت عقربه‌های ساعت، یعنی درست در سمت روده‌ها انجام شود. شش تکنیک ضدکولیک اصلی وجود دارد که شامل: دور ساعت، دوچرخه، شن بازی، دوستت دارم، خورشید و ماه و تکنیک آخر ببر توی درخت نام دارد. این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و سئوالات خودرا در کامنت‌ها از ما بپرسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود