3.3K
0 0

رفتارهای آسیب‌زننده به دیگران

این آدم سمی که می‌گویند یعنی چه؟

افراد سمی وجود ندارند، بلکه آدم‌ها رفتار یا گفتار به اصطلاح سمی یا آسیب‌رسان دارند. کسانی که عمدی یا سهوی باعث ناراحتی و حال بد می‌شوند، این افراد انرژی دیگران را می‌گیرند و اعتماد به نفس آدم‌ها را از بین می‌برند. به جای به کار بردن عبارت آدم سمی بهتر است بگوییم که ما آدم‌ها ممکن است در جاهایی در تعامل با افراد دیگر رفتارهای آسیب‌رسان و سمی داشته باشیم به گونه‌ای که به خودمان و طرف مقابل آسیب بزنیم. این ویدیو را از دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی مشاهده کنید تا بیشتر با ماهیت رفتار و کردار آسیب‌رسان آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود