3.5K
0 0

پشت میز کار خود صحیح بنشینید تا کمتر آسیب ببینید

شیوه نشستن صحیح پشت میز کار!

در دنیایی که افراد زیادی در محیط کار پشت میز می‌نشینند، شیوه نامناسب نشستن باعث بروز درد و مشکلات زیادی می‌شود. درست نشتن پشت میز بهترین راه پیشگیری از آسیب و درد است و برای این کار باید وقتی روی صندلی می‌نشینید کامل تکیه دهید و پاهایتان روی زمین باشد. شاید نیاز به یک رول کمر داشته باشید تا پشت شما خیلی قوس نداشته‌ باشد. همچنین کامپیوتر شما باید در فاصله مناسبی قرار بگیرد. دیدن ویدئو کمک می‌کند تا با نشستن استاندارد آشنا شوید و سلامتی خود را تضمین کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود