3.7K
0 1

الفبای سلامت روان / 17

تا چه سنی امکان اصلاح شخصیت و بهبود خلق وجود دارد؟

شخصیت، کلمه‌ای است که برای توصیف خصوصیاتی که در بعد زمان و مکان ثابت هستند به کار می‌رود. بسیاری بر این باورند که شخصیت انسان از کودکی شکل می‌گیرد و چیزی که در کودکی شکل بگیرد، کمتر قابل تغییر است. اما باید گفت که شخصیت افراد در طول عمر، از کودکی تا سنین بالاتر، به تدریج رشد می‌کند و می‌تواند هم‌زمان با وقایع مهم زندگی از قبیل روابط عاطفی و یا حتی جنگ‌ها به طور بالقوه تغییر کند. بنابراین آن چیزی که در دوران کودکی و نوجوانی به عنوان چهارچوب اصلی شخصیت به ما داده شده، تغییر پذیر است. بستگی به خودمان دارد که می‌خواهیم تغییر بکنیم یا نه؟ در ادامه از شما می‌خواهیم که با این ویدئو همراه شوید تا با نظر دکتر الهام فخاری، دکترای روانشناسی تربیتی بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود