3.7K
0 0

با برخی از اصطلاحات بیماری مغز و اعصاب آشنا شوید

نوروپاتی، میوپاتی و میلوپاتی چه فرقی با یکدیگر دارند؟

دکتر فاطمه طاهریان متخصص مغز و اعصاب در این ویدئو درباره اصطلاحات بیماری‌های مغز و اعصاب صحبت می‌کند. شاید کلمه نوروپاتی را شنیده باشید. این اصطلاح رایج است و بیشتر به گوش آشناست. پاتی؛ یعنی بیماری و مشکل و وقتی کلمه نورو به آن اضافه شود؛ یعنی بیماری آن قسمت خاص. بنابراین نوروپاتی یعنی بیماری اعصاب و بیشتر مربوط به اعصاب محیطی است. این متخصص درباره میوپاتی می‌گوید؛ میوپاتی دربرگیرنده بیماری عضله است که بیشتر آنها ارثی است. پیشنهاد می‌کنم برای آشنایی با سایر اصطلاحات با متخصص مغز و اعصاب در این ویدئو همراه باشید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود