3.7K
0 1

الفبای سلامت روان / 14

چگونه می‌توان زندگی افراد دارای اختلالات روانی را بهبود بخشید؟

دکتر الهام فخاری، دکترای روان‌شناسی تربیتی در این ویدئو درباره بهبود زندگی افراد دارای اختلالات روانی می‌گویند و از اهمیت هم‌زیستی مثبت میان فرد بیمار و اعضای خانواده یا پرستار و جامعه بزرگ‌تر. اینکه اگر همکاری میان این افراد و گروه‌ها وجود نداشته باشد، حتی روند درمان افراد مبتلا به بیماری‌های جسمی هم درست پیش نمی‌رود و فشار بیماری و تنهایی، فرد بیمار را فرسوده می‌کند. این مسئله در مورد افراد مبتلا به بیماری‌های روان به مراتب شدیدتر و مهم‌تر است، چرا که بیماری‌های روان یک مسئله واضح و قابل مشاهده نیستند. ممکن است ما مدت‌ها با کسی همسایه یا همکار باشیم که دچار بیماری روان است، حتی عضوی از خانواده، که اولا بیماری دیر تشخیص داده شده استو دوما نسبت به هم‌زیستی با او دچار ابهام باشیم. درحالی که بهبود و کنترل و مدیریت بیماری به یاری و هم‌زیستی اطرافیان بستگی دارد؛ اگر ما با فرد دچار اختلال سر و کار داریم باید در بدانیم تاب‌آوری این افراد نسبت به وضعیت عادی متفاوت است، پس باید از اضافه کردن بار بر زندگی آن‌ها حذر کنیم و اجازه ندهیم دیگران هم فشار اضافه بر آن‌ها وارد کنند. باید دقت کنیم که آن‌ها را وارد رقابت‌های سنگین و پیچیده نکنیم و مراقب باشیم به شیوه خودآگاه درمان دارویی را ادامه دهند و به صورت خودمدیریتی آن را پیش ببرند و ما تنها حمایت کنیم تا عزت نفس آن‌ها دچار مسئله نشود.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود