4.1K
0 0

آشنایی با هورمون استرس

کورتیزول چیست و چه کاری در بدن انجام می‌دهد؟

کورتیزول، هورمون استرس، در هنگام استرس سطح گلوکز خون را افزایش می‌دهد. این هورمون از غدد فوق کلیوی ترشح می‌شود و تأثیرات اصلی آن بر کبد، بافت‌های چربی، و عضلات است. در کبد، کورتیزول باعث افزایش سطح گلوکز می‌شود، در بافت‌های چربی اسیدهای چرب را آزاد کرده و در عضلات سوخت و ساز را کاهش می‌دهد. این هورمون همچنین نقش در تنظیم سیستم ایمنی و رشد استخوان دارد. مقدار زیادی کورتیزول در خون ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما نقش ضروری آن در تنظیم انرژی و سیستم ایمنی اهمیت دارد. برای آشنایی بیشتر با این هورمون ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود