4.5K
0 1

با داشتن آسم هم می‌توان ورزش کرد

چگونه می‌توان آسم ناشی از ورزش را مدیریت کرد؟

آسمِ ناشی از ورزش بسیار رایج است. حتی ورزشکاران حرفه‌ای هم ممکن است دچار این مشکل باشند. اگر نتوانید بیش از 20 ثانیه نفستان را حبس کنید احتمال داشتن آسم ناشی از ورزش بیشتر است. در این صورت لازم است کنترل مکث شما به بیش از 20 ثانیه افزایش پیدا کند، زیرا تطابق بهتری بین میزان هوایی که تنفس می‌کنید و نیازهای متابولیکی وجود دارد. این ویدئو از آسم ناشی از ورزش می‌گوید و تکنیک‌هایی مثل تکنیک بوتیکو را آموزش می‌دهد تا بتوانید ورزش کنید و توانایی خود را بالا ببرید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود